iBATHWATER és un projecte demostratiu a escala real d’un nou sistema integrat de gestió de la xarxa de clavegueram urbana. Amb la seva aplicació es preveu reduir l’impacte sobre el medi natural dels abocaments d’aigües pluvials urbanes no tractades, millorant així la qualitat de les aigües de bany durant i després dels episodis de pluges intenses. Les dues ciutats on es porten a terme les proves pilot són Barcelona -aigües litorals- i Berlín -aigües fluvials.

Resultat ambiental esperat

Reduir l’impacte de la càrrega contaminant de les aigües pluvials no tractades abocades al medi natural dels ecosistemes urbans

%

30{e082e174629d35a9961e0e0507c24652de7a81c625d6406c964cde87c94c9e5d} a Barcelona

%

20{e082e174629d35a9961e0e0507c24652de7a81c625d6406c964cde87c94c9e5d} a Berlín

The project Advanced urban water management to efficiently ensure bathing water quality (Life iBATHWATER)is co-funded by the LIFE Programme of the European Union under contract number  LIFE17 ENV/ES/000396.
The information published in this web page reflects only the LIFE iBATHWATER project beneficiaries’ view and work and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

The project Advanced urban water management to efficiently ensure bathing water quality (Life iBATHWATER)is co-funded by the LIFE Programme of the European Union under contract number  LIFE17 ENV/ES/000396.
The information published in this web page reflects only the LIFE iBATHWATER project beneficiaries’ view and work and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.