iBATHWATER és un projecte demostratiu a escala real d’un nou sistema integrat de gestió de la xarxa de clavegueram urbana. Amb la seva aplicació es preveu reduir l’impacte sobre el medi natural dels abocaments d’aigües pluvials urbanes no tractades, millorant així la qualitat de les aigües de bany durant i després dels episodis de pluges intenses. Les dues ciutats on es porten a terme les proves pilot són Barcelona -aigües litorals- i Berlín -aigües fluvials.

Resultat ambiental esperat

Reduir l’impacte de la càrrega contaminant de les aigües pluvials no tractades abocades al medi natural dels ecosistemes urbans

%

30% a Barcelona

%

20% a Berlín