March 28 and 29, 2019

El mes de març es va organitzar a la seu de BCASA, a Barcelona, el primer meeting de revisió del projecte LIFE-iBATHWATER, en el que tots els socis van fer un repàs a l’estat de la qüestió.