Inici / Inici » Ciutats Pilot » Barcelona

Barcelona

La gestió intel·ligent de la xarxa de drenatge i el clavegueram de Barcelona permet minimitzar els abocaments al medi natural en períodes de pluges intenses i reduir l’impacte ambiental sobre les platges.

El context territorial

Barcelona, situada a la regió de Catalunya, s’assenta en una plana situada entre els deltes de la desembocadura dels rius Llobregat i Besòs, i entre la línia de costa i la serralada de Collserola (el cim del Tibidabo, amb 516 m, és el punt més alt), amb una superfície total de 102 km2.

La població és de 1,62 milions d’habitants (uns 15.800 hab./km2), cosa que la converteix en la onzena més poblada de la Unió Europea. Ara bé, també és el centre d’una àrea metropolitana integrada per 36 municipis, amb una superfície total de 633 km2 i una població global que supera els 3,2 milions d’habitants.

L’extensió del seu litoral és de gairebé 4,8 km, amb platges que acullen cada any més de 5 milions de visitants.

La gestió del cicle urbà de l’aigua

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’empresa pública Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA), gestiona de manera centralitzada diferents àmbits del cicle de l’aigua de la ciutat, com el clavegueram i la xarxa de drenatge, les platges, les aigües freàtiques, les fonts i el sistema d’alerta del parc fluvial del riu Besòs.

Un sistema de telegestió, operat en temps real des del centre de control de BCASA, recull tota la informació sobre les diferents instal·lacions i serveis, cosa que permet actuar de manera immediata i garantir una gestió més eficient dels serveis i recursos. Una de les altres funcions és preveure, informar i coordinar les alertes relacionades amb el cicle de l’aigua que poden implicar l’activació de protocols d’avís i protecció cap als ciutadans.

El sistema supervisa diferents variables de la xarxa de drenatge i clavegueram, com els nivells i qualitat de l’aigua, i l’estat de les estacions de bombament, les comportes i els dipòsits. La gestió completa i coordinada permet implementar diferents estratègies operacionals en episodis de pluja.

Durant els episodis de pluja, en funció de la intensitat i potencial afectació, s’activa un nivell d’alerta d’inundacions i un nivell d’alerta d’afectació per abocaments a les platges de la ciutat. Serveixen de base per activar el Pla d’actuació d’emergència municipal per inundacions o el Protocol per mal estat de la mar, coordinats per Protecció Civil, que estableix les diferents mesures a adoptar en cada cas.

La ubicació dels equips

Els equips de mesura del projecte estan ubicats a les platges de Somorrostro i Bogatell.