Inici / Inici » Ciutats Pilot » Presentació

Presentació

Les ciutats participants en el projecte representen dos tipus de medis naturals aquàtics diferents: el litoral, de Barcelona, i el fluvial, de Berlín. Això permet avaluar la tecnologia tant en aigua dolça com salada.

Barcelona i Berlin són dues ciutats amb unes característiques climàtiques, meteorològiques i biogeogràfiques molt diferents, per la qual cosa el cicle hídric i els paisatges naturals de l’aigua també ho són. Això influeix en el model de planificació i gestió del cicle urbà de l’aigua que s’hi aplica.

Aquests trets diferencials entre ambdues ciutats permet avaluar la plataforma iBATHWATER i el comportament dels equips de mesura en dues condicions urbanes diferents -les aigües salobres d’un paisatge litoral mediterrani i les aigües dolces d’un paisatge fluvial centreeuropeu-, cosa que aporta un gran valor al projecte i les accions demostratives.

BARCELONA

BERLÍN

Població 1,62 milions d’habitants i 102 km2 de superfície (uns 15.800 hab./km2). És el centre d’una àrea metropolitana integrada per 36 municipis i una població global que supera els 3,2 milions d’habitants.

3,75 milions d’habitants en un àrea urbana de 861 km2 (6,7{e082e174629d35a9961e0e0507c24652de7a81c625d6406c964cde87c94c9e5d} de superfícies d’aigua, 18,7{e082e174629d35a9961e0e0507c24652de7a81c625d6406c964cde87c94c9e5d} de superfície boscosa/parcs). La densitat de població és de 4.062 hab./km2

Clima Regió de clima mediterrani, amb estius eixuts i períodes de sequera recurrents, amb episodis de pluges irregulars que sovint són torrencials i concentren grans volums d’aigua en poc temps a l’espai urbà. Clima temperat continental humit, amb estius calorosos i hiverns molt freds. Precipitacions freqüents de pluja i neu, en comparació amb la mitjana anual de precipitacions anuals relativament baixes del conjunt d’Alemanya.
Medi natural Litoral, amb una longitud de 4,8 km de platges. Rius i estanys regulats (el 6,7{e082e174629d35a9961e0e0507c24652de7a81c625d6406c964cde87c94c9e5d} de l’àrea de la ciutat són superfícies aquàtiques).
Sistema de gestió Un sistema de telegestió operat en temps real recull tota la informació sobre les diferents instal·lacions i serveis.
El sistema supervisa diferents variables de la xarxa de drenatge i clavegueram, com els nivells i qualitat de l’aigua, i l’estat de les estacions de bombament, les comportes i els dipòsits.
La gestió completa i coordinada permet implementar diferents estratègies operacionals en episodis de pluja de manera immediata.
L’objectiu Berlín és adaptar una estratègia de gestió que permeti a la ciutat dependre només dels seus propis recursos hídrics. L’eina “Berliner Wasserbetriebe” és l’encarregada de subministrar i tractar l’aigua potable i el reciclatge d’aigües residuals. El subministrament d’aigua ha estat dissenyat per ser reposat per aigües superficials mitjançant la filtració de dipòsits i la recàrrega d’aqüífers mitjançant basses d’infiltració. A causa de la baixa descàrrega natural en els seus rius, les aigües residuals tractades contribueixen significativament al flux global, generant així un cicle parcial d’aigua tancada.
Instruments Plataforma oberta
Equips de mesura
Models de dispersió
Sistemes de retenció
Eines de decisió (KDSS)
Plataforma oberta
Equips de mesura
Models de dispersió
Eines de decisió (KDSS)
Ubicació Platges de Somorrostro i Bogatell. Sophienwerder (una estació de mesura del Senat de Berlín), i al riu Havel, a prop del pont Heerstraße.

Ubicació Barcelona

Ubicació Berlin