Inici / Inici » Instruments » Eines de decisió (KDSS)

Eines de decisió (KDSS)

L’eina de suport a la presa de decisió KDSS utilitza tècniques de raonament i aprenentatge automàtic per recomanar estratègies eficients sobre el control de dipòsits d’aigua de pluja i gestió de zones de bany.

L’eina KDSS (knowledge driven decision support system) s’implementa a la plataforma oberta en dos nivells:

  • El nivell local, que permet proporcionar estratègies de control per minimitzar les descàrregues del sistema unitari (DSU) i els vessaments d’aigua pluvial no tractada; minimitzar la presència de vessaments de sòlids, plàstics i fibres; i determinar la concentració de substàncies perilloses per a la salut humana a les aigües de bany.
  • El nivell global que determina les estratègies de gestió operativa (consideracions generals amb la informació de la xarxa global) i de bany (com la determinació de les banderes de bany).

La intel·ligència local s’implementa com a regles senzilles (considerant fluxos, sòlids en suspensió, concentracions, etc.) i la detecció d’anomalies, configurada de forma remota en els sistemes SCADA. La intel·ligència global es basa en una optimització multi objectiva per a les recomanacions operatives considerant com a funció de costos (funció de minimització) impactes ambientals, econòmics i socials.
La recomanació de les zones de bany es determina combinant l’aprenentatge profund (xarxes neuronals) amb altres eines d’aprenentatge i estadística (X-MEANS per aconseguir patrons estacionals, tècniques de neteja de dades com a PCA). La intel·ligència global també compta amb el suport de l’Avaluació Quantitativa del Risc Microbiològic (QMRA) i els models de dispersió. A més, la informació es captura mitjançant el concentrador de sensors semàntic.

esquema KDSS