Inici / Inici » Instruments » Eines de decisió (KDSS)

Eines de decisió (KDSS)

L’eina de suport a la presa de decisió KDSS utilitza tècniques de raonament i aprenentatge automàtic per recomanar estratègies eficients sobre el control de dipòsits d’aigua de pluja i gestió de zones de bany.

L’eina KDSS (knowledge driven decision support system) s’implementa a la plataforma oberta en dos nivells:

  • El nivell local, que permet proporcionar estratègies de control per minimitzar les descàrregues del sistema unitari (DSU) i els vessaments d’aigua pluvial no tractada; minimitzar la presència de vessaments de sòlids, plàstics i fibres; i determinar la concentració de substàncies perilloses per a la salut humana a les aigües de bany.
  • El nivell global que determina les estratègies de gestió operativa (consideracions generals amb la informació de la xarxa global) i de bany (com la determinació de les banderes de bany).

La intel·ligència local s’implementa com a regles senzilles (considerant fluxos, sòlids en suspensió, concentracions, etc.) i la detecció d’anomalies, configurada de forma remota en els sistemes SCADA. La intel·ligència global es basa en una optimització multi objectiva per a les recomanacions operatives considerant com a funció de costos (funció de minimització) impactes ambientals, econòmics i socials.
La recomanació de les zones de bany es determina combinant l’aprenentatge profund (xarxes neuronals) amb altres eines d’aprenentatge i estadística (X-MEANS per aconseguir patrons estacionals, tècniques de neteja de dades com a PCA). La intel·ligència global també compta amb el suport de l’Avaluació Quantitativa del Risc Microbiològic (QMRA) i els models de dispersió. A més, la informació es captura mitjançant el concentrador de sensors semàntic.

esquema KDSS

The project Advanced urban water management to efficiently ensure bathing water quality (Life iBATHWATER)is co-funded by the LIFE Programme of the European Union under contract number  LIFE17 ENV/ES/000396.
The information published in this web page reflects only the LIFE iBATHWATER project beneficiaries’ view and work and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

The project Advanced urban water management to efficiently ensure bathing water quality (Life iBATHWATER)is co-funded by the LIFE Programme of the European Union under contract number  LIFE17 ENV/ES/000396.
The information published in this web page reflects only the LIFE iBATHWATER project beneficiaries’ view and work and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.