Inici / Inici » Instruments » Plataforma oberta

Plataforma oberta

La solució iBATHWATER consisteix en una plataforma oberta, estàndard i interoperable que combina diverses eines de gestió i tecnologies per a la millora de la gestió integrada del drenatge urbà.

Les noves tecnologies faciliten la gestió integrada i intel·ligent del drenatge urbà. Sobretot pel que fa al control a temps real dels paràmetres hidràulics i ambientals, atès que això permet aplicar amb rapidesa les mesures més adequades a cada moment.

iBATHWATER combina eines de gestió i tecnològiques complementàries:

  • Estratègies de gestió de clavegueram,
  • Tecnologies de tractament (com dispositius pantalla per a la retenció de flotants i d’altres residus sòlids),
  • Dispositius de monitorització microbiana en continu i en temps real d’E. coli,  coliformes totals i enterococs (equip aquaBio),
  • Modelització de la qualitat de l’aigua i la dispersió de contaminants,
  • Procediments d’interoperabilitat estandarditzats,
  • Eines de decisió KDSS (Knowledge Decision Support System).
  • Gestió d’aigües de bany de risc.
Imatge Plataforma Oberta