Inici / Inici » Instruments » Plataforma oberta

Plataforma oberta

La solució iBATHWATER consisteix en una plataforma oberta, estàndard i interoperable que combina diverses eines de gestió i tecnologies per a la millora de la gestió integrada del drenatge urbà.

Les noves tecnologies faciliten la gestió integrada i intel·ligent del drenatge urbà. Sobretot pel que fa al control a temps real dels paràmetres hidràulics i ambientals, atès que això permet aplicar amb rapidesa les mesures més adequades a cada moment.

iBATHWATER combina eines de gestió i tecnològiques complementàries:

  • Estratègies de gestió de clavegueram,
  • Tecnologies de tractament (com dispositius pantalla per a la retenció de flotants i d’altres residus sòlids),
  • Dispositius de monitorització microbiana en continu i en temps real d’E. coli,  coliformes totals i enterococs (equip aquaBio),
  • Modelització de la qualitat de l’aigua i la dispersió de contaminants,
  • Procediments d’interoperabilitat estandarditzats,
  • Eines de decisió KDSS (Knowledge Decision Support System).
  • Gestió d’aigües de bany de risc.
Imatge Plataforma Oberta

The project Advanced urban water management to efficiently ensure bathing water quality (Life iBATHWATER)is co-funded by the LIFE Programme of the European Union under contract number  LIFE17 ENV/ES/000396.
The information published in this web page reflects only the LIFE iBATHWATER project beneficiaries’ view and work and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

The project Advanced urban water management to efficiently ensure bathing water quality (Life iBATHWATER)is co-funded by the LIFE Programme of the European Union under contract number  LIFE17 ENV/ES/000396.
The information published in this web page reflects only the LIFE iBATHWATER project beneficiaries’ view and work and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.