Inici / Inici » Instruments » Sistemes de retenció

Sistemes de retenció

La instal·lació de sistemes de retenció de flotants i residus sòlids en els punts d’abocament de la xarxa de clavegueram permeten reduir la càrrega contaminant que arriba al medi natural receptor.

En el cas de la ciutat de Barcelona, tots els punts d’abocament a medi receptor compten amb sistemes satèl·lit capaços de retenir flotants i d’altres residus sòlids, cosa que evita el seu abocament al medi natural en temps de pluja.