Política de privacitat

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

Responsable del Tractament: Ajuntament de Barcelona www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les seves dades es faran servir única i exclusivament per atendre les consultes de l’Usuari i/o per enviar-li newletters amb informació sobre les activitats del projecte iBATHWATER, notícies i progressos, en cas d’autorització expressa per aquesta darrera finalitat.

Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran mentre estigui vigent l’execució del projecte.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades personals?

La base legal pel tractament de les seves dades és el consentiment prestat mitjançant l’acceptació de la clàusula de tractament de dades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. En cas de tenir intenció de fer-ho es recavaria primer l’autorització de les persones afectades.

Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

L’usuari pot exercir el dret d’accés a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins al moment.

L’Usuari podrà exercitar els seus drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstes a la legislació vigent, d’acord amb allò previst a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets,  l’Autoritat de control competent per informar / investigar l’activitat de l’Ajuntament de Barcelona és l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Tot això sens perjudici de la necessària cooperació atès l’article 58 i 61 de la LOPDGDD. http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

Quines mesures de seguretat té implantades l’entitat?

L’Ajuntament de Barcelona informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Xarxes socials

El projecte iBATHWATER disposa de perfils a Twitter amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir de canal d’atenció i interacció social. Es pseudonimitzaran totes les dades personals quan correspongui.

A continuació, els enllacem les polítiques de privacitat de twitter: https://twitter.com/es/privacy

The project Advanced urban water management to efficiently ensure bathing water quality (Life iBATHWATER)is co-funded by the LIFE Programme of the European Union under contract number  LIFE17 ENV/ES/000396.
The information published in this web page reflects only the LIFE iBATHWATER project beneficiaries’ view and work and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.