Inici / Inici » Projecte » iBATHWATER

iBATHWATER

Projecte demostratiu a escala real per millorar la gestió integrada del drenatge urbà i reduir els impactes sobre els sistemes naturals aquàtics de les aigües pluvials urbanes no tractades. Les ciutats pilot són Barcelona i Berlín.

El sistema de drenatge urbà i el clavegueram tenen com a funció recollir les aigües residuals, pluvials i d’escolament superficial urbanes. Quan el sistema és de tipus unitari, transporta en els mateixos conductes totes aquestes aigües. Un cop arriben a les plantes depuradores, es tracten per eliminar-ne els sòlids en suspensió i la càrrega contaminant abans de ser retornades al medi natural (espais fluvials o lacustres, o zones costaneres).
La gestió sostenible d’aquestes aigües contribueix a tancar el cicle antròpic de l’aigua, garantir la salut pública i reduir la càrrega contaminant que arriba al medi. Ara bé, durant els episodis de pluges intenses o prolongades el volum d’aigua pot superar la capacitat del sistema de clavegueram o la de les plantes depuradores, i les aigües pluvials no tractades poden acabar descarregant-se directament al medi.

Aquest abocament té un efecte negatiu sobre els ecosistemes aquàtics, ja que la contaminació que hi arriba n’afecta la qualitat fisicoquímica i microbiològica. La degradació ambiental també pot incidir sobre la salut humana, atès que les platges i les lleres dels rius són espais de lleure.
En grans ciutats com Barcelona i Berlin -les dues participants en el projecte-, comptar amb sistemes de gestió integrada del drenatge urbà permet anticipar-se als riscos i oferir les màximes garanties sanitàries.

iBATHWATER i els ODS

Un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, impulsats l’any 2015 en el marc de la Nova Agenda Mundial, assenyala que “cal garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tots” (objectiu nº 6), comptant amb la participació activa de les comunitats locals en la millora de la gestió. 

Aquest objectiu, tanmateix, no és un repte aïllat de la resta (17 en total), sinó que ha de ser valorat de manera transversal per construir un relat que integri totes les perspectives: ambiental, social, econòmica i de salut pública.