Inici / Inici » Projecte » Objectius

Objectius

Demostrar com la gestió integrada del drenatge urbà ajuda a reduir l’impacte dels abocaments d’aigües pluvials urbanes no tractades sobre el medi natural i la salut pública.

  • Desenvolupar un sistema d’ajuda a la presa de decisions operatives, tant per a les zones de bany com per a la infraestructura de drenatge urbà.
  • Monitoritzar en continu i en temps real paràmetres microbiològics a traves dels dispositius de mesura (tecnologia aquaBio).
  • Modelitzar la qualitat de l’aigua de les zones de bany i de lleure a partir dels nous paràmetres introduïts en el seguiment en continu i en temps real, inclosos els indicadors especificats a la Directiva europea d’aigües de bany.
  • Proporcionar l’harmonització de dades, la interoperabilitat i els estàndards oberts per afavorir la replicabilitat en altres ciutats i territoris.

En el cas de les ciutats participants, Barcelona i Berlín…

  • Posicionar-les com a ciutats de referència en matèria de gestió integrada i sostenible del drenatge urbà i dels sistemes naturals receptors de les aigües pluvials no tractades en entorns urbans: medi litoral i platges, en el cas de Barcelona, i llacs i espais fluvials, en el cas de Berlín.
  • Comunicar l’esforç i l’aposta de les administracions locals per la innovació contínua en la gestió de les aigües pluvials urbanes no tractades, a fi de millorar el coneixement i el respecte per l’entorn natural per part de la ciutadania.
Imatge distribució aigua