Inici / Inici » Projecte » Objectius

Objectius

Demostrar com la gestió integrada del drenatge urbà ajuda a reduir l’impacte dels abocaments d’aigües pluvials urbanes no tractades sobre el medi natural i la salut pública.

  • Desenvolupar un sistema d’ajuda a la presa de decisions operatives, tant per a les zones de bany com per a la infraestructura de drenatge urbà.
  • Monitoritzar en continu i en temps real paràmetres microbiològics a traves dels dispositius de mesura (tecnologia aquaBio).
  • Modelitzar la qualitat de l’aigua de les zones de bany i de lleure a partir dels nous paràmetres introduïts en el seguiment en continu i en temps real, inclosos els indicadors especificats a la Directiva europea d’aigües de bany.
  • Proporcionar l’harmonització de dades, la interoperabilitat i els estàndards oberts per afavorir la replicabilitat en altres ciutats i territoris.

En el cas de les ciutats participants, Barcelona i Berlín…

  • Posicionar-les com a ciutats de referència en matèria de gestió integrada i sostenible del drenatge urbà i dels sistemes naturals receptors de les aigües pluvials no tractades en entorns urbans: medi litoral i platges, en el cas de Barcelona, i llacs i espais fluvials, en el cas de Berlín.
  • Comunicar l’esforç i l’aposta de les administracions locals per la innovació contínua en la gestió de les aigües pluvials urbanes no tractades, a fi de millorar el coneixement i el respecte per l’entorn natural per part de la ciutadania.
Imatge distribució aigua

The project Advanced urban water management to efficiently ensure bathing water quality (Life iBATHWATER)is co-funded by the LIFE Programme of the European Union under contract number  LIFE17 ENV/ES/000396.
The information published in this web page reflects only the LIFE iBATHWATER project beneficiaries’ view and work and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

The project Advanced urban water management to efficiently ensure bathing water quality (Life iBATHWATER)is co-funded by the LIFE Programme of the European Union under contract number  LIFE17 ENV/ES/000396.
The information published in this web page reflects only the LIFE iBATHWATER project beneficiaries’ view and work and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.