Inici / Inici » Projecte » Socis

Socis

La cooperació entre ciutats en matèria de planificació i gestió ambiental -com és el cas de Barcelona i Berlín al projecte iBATHWATER- permet avançar en el desenvolupament sostenible dels sistemes urbans i reduir-ne els impactes sobre el medi. El projecte està liderat pel centre tecnològic Eurecat, amb la participació de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA), ADASA Sistemas i el Kompetenzzentrum Wasser de Berlin.

Eurecat neix del procés de fusió dels principals centres tecnològics de Catalunya, iniciat el 2015. L’aportació tècnica d’Eurecat al projecte compta amb les Unitats de Aigua, Aire i Sòls (WAS), Residus, Energia i Impacte Sostenible (WEEI), i Intel·ligència Artificial Aplicada (AAI), i té com a objectiu dur a terme activitats d’R+D+i i desenvolupament de tecnologia per potenciar la competitivitat i la sostenibilitat en les empreses. Les unitats de WAS i WEEI disposen d’equipament científic per a anàlisis químiques, proves de membrana, tractament d’aigua i residus, anàlisi microbiològica, energia, sòls i ecologia industrial. Concretament WAS centra les seves activitats en l’estudi i el desenvolupament de proves de validació de tecnologies d’aigua de gran abast per a una gestió eficient de l’aigua, en la gestió eficient de l’aigua dins del cicle urbà i industrial, i la selecció i avaluació de tecnologies de tractament d’aigua, incloent la neteja, la regeneració i la reutilització. AAI desenvolupa solucions innovadores (algoritmes, mètodes, plataformes) basades en la combinació de tecnologies d’intel·ligència artificial i gestió del coneixement com: aplicació de noves tecnologies per al desenvolupament de sistemes d’alerta ràpida i sistema de suport a la presa de decisions per al control de l’aigua; modelització i desenvolupament de governs d’aigua distribuïts i sistemes de gestió a diferents actors dels sistemes d’aigua urbana, industrial i rural; algoritmes per a la determinació predictiva dels perfils de consum d’aigua i l’obtenció de coneixement a partir de bases de dades existents; i eina de simulació integrada als sistemes de governança, gestió i suport a la decisió de les àrees rurals, urbanes i àrees industrials.

L’Ajuntament de Barcelona vol avançar en la gestió eficaç i integrada dels sistemes de depuració i tractament urbà a la ciutat, millorant la gestió de les aigües residuals i la qualitat de les aigües de bany minimitzant els vessaments d’aigües residuals i els episodis de contaminació. L’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat és el departament que integra les competències de la ciutat que abasten els serveis d’ecologia, urbanisme i mobilitat, i s’encarrega del manteniment i actualització de les activitats relacionades amb les nostres platges, la reducció de la contaminació, la gestió de residus i el cicle de l’aigua.

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA) és una empresa pública municipal creada el 2014 i integrada a l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. Té com a missió gestionar, coordinar, supervisar i optimitzar la prestació de serveis del cicle de l’aigua a la ciutat. Els principals reptes de BCASA són la transformació del drenatge de la ciutat, amb regulació hidràulica i control en temps real, mitjançant la minimització de les inundacions; caracteritzar els desbordaments combinats de clavegueram (CSO) i reduir el seu impacte, especialment a les platges, però també al riu Besòs i al port esportiu; augmentar la coordinació amb les EDAR durant els esdeveniments de pluges; aconseguir un alt nivell de control local automàtic en la gestió de les aigües residuals; i l’ús de nous indicadors de qualitat de l’aigua per millorar la gestió de les platges de bany.

ADASA SISTEMAS és una empresa líder en enginyeria de sistemes de referència ubicada a Barcelona amb una àmplia presència nacional espanyola, així com a nivell europeu i internacional. Va ser fundada el 1988 i actualment pertany al grup Skion water. Pel que fa als conceptes bàsics i els interessos relacionats amb la proposta, l’experiència de ADASA es centra en l’aplicació de l’enginyeria de sistemes i les tecnologies de la informació i la comunicació per a la gestió integrada del cicle de l’aigua i el medi ambient.

En el projecte, l’aportació es centra en la seva experiència en la fabricació, desenvolupament i implementació de dispositius de mesura i sistemes de qualitat i quantitat d’aigua en línia per a la monitorització  i control  de clavegueram, dipòsits de tempesta, plantes de tractament d’aigües residuals, aigües superficials, preses, plantes de tractament d’aigua potable, plantes dessaladores d’aigua de mar, xarxes de distribució i subministrament i sistemes de reg. ADASA ha participat en activitats de R+D des de 1992 transformant els resultats en productes de mercat, i en projectes de R+D finançats tan a nivell nacional (programes fundats pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç o programes PROFIT) com de la Unió Europea (EUREKA, IBEROEKA i FP).

El Kompetenzzentrum Wasser Berlin (KWB) és una un Centre de Recerca de l’Aigua amb seu a Berlín. Lidera el projecte Flusshygiene, finançat pel Ministeri d’Educació i Investigació alemany (BMBF), en el que es desenvolupen diferents instruments d’alerta i predicció de la dinàmica d’esdeveniments de contaminació a curt termini.

Les accions per al projecte iBATHWATER són el resultat directe dels resultats d’aquest projecte de recerca i se centren en una implementació estesa, la validació dels instruments desenvolupats en combinació amb els sistemes de sensors en línia per a una major optimització. KWB dirigeix ​​també el grup de treball de WssTP d’aigües residuals urbanes, que recull l’estat actual de la gestió de les aigües de bany europees per donar suport a la revisió de la Directiva europea sobre aigües de bany. Els investigadors de KWB combinen diversos camps d’especialització que van des del modelatge de drenatge urbà, modelització de la qualitat de les aigües superficials, tractament d’aigües residuals, així com avaluació quantitativa de riscos microbianes.

The project Advanced urban water management to efficiently ensure bathing water quality (Life iBATHWATER)is co-funded by the LIFE Programme of the European Union under contract number  LIFE17 ENV/ES/000396.
The information published in this web page reflects only the LIFE iBATHWATER project beneficiaries’ view and work and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.