SECOND REVIEW MEETING

SECOND REVIEW MEETING

The 21st and 22nd of October Berlin held the 2nd revision meeting of the iBATHWATER project. This meeting consisted on a meeting the 21st to evaluate the progress and future prospects of the project, and on a visit to the demo-sites of Berlin during the 22nd, and to...
FIRST REVIEW MEETING

FIRST REVIEW MEETING

March 28 and 29, 2019 El mes de març es va organitzar a la seu de BCASA, a Barcelona, el primer meeting de revisió del projecte LIFE-iBATHWATER, en el que tots els socis van fer un repàs a l’estat de la qüestió. The project Advanced urban water management to...