Home / Inici » KOMMUNIKATION » MEDIA & EVENTS

Media & events

International Events
WATER ERASMUS Technical Workshop DIVING IN: the role of public water operators in ensuring clean bathing waters
WATER ERASMUS Technical Workshop DIVING IN: the role of public water operators in ensuring clean bathing waters

WATER ERASMUS Technical Workshop DIVING IN: the role of public water operators in ensuring clean bathing waters

Aqua Publica Europea and Barcelona Cicle de l'Aigua, the public water operator from Barcelona (Spain) are organising our next WATER ERASMUS Technical Workshop on Bathing Water.

READ MORE

DATE PRESS NEWS
14/10/2018 L’Econòmic Claveguera més intel·ligent
29/08/2018 La Vanguardia Barcelona intenta reduir l’abocament d’aigües residuals a les platges
28/08/2018 Ara Barcelona farà una prova per reduir un 30{e082e174629d35a9961e0e0507c24652de7a81c625d6406c964cde87c94c9e5d} l’impacte d’aigües residuals a les platges quan plou
28/08/2018 ABC Barcelona prova com reduir abocaments de les clavegueres al mar quan plou
28/08/2018 Al dia Barcelona farà una prova pilot per reduir l’abocament d’aigua residual no tractada quan plou
28/08/2018 Retema Barcelona acollirà un pilot per reduir l’impacte dels abocaments d’aigües en episodis de tempestes
28/08/2018 TV3 Barcelona farà una prova pilot per reduir un 30{e082e174629d35a9961e0e0507c24652de7a81c625d6406c964cde87c94c9e5d} l’impacte de les tempestes a l’aigua de les platges
28/08/2018 La Vanguardia Barcelona farà una prova pilot per reduir un 30{e082e174629d35a9961e0e0507c24652de7a81c625d6406c964cde87c94c9e5d} l’impacte de les tempestes a l’aigua de les platges
28/08/2018 Vilaweb Gestió integrada per evitar l’abocament d’aigües residuals quan plou (Integrated management to avoid wastewaterleakage when it rains)
28/08/2018 Ajuntament de Barcelona Barcelona farà una prova pilot per reduir un 30{e082e174629d35a9961e0e0507c24652de7a81c625d6406c964cde87c94c9e5d} l’impacte de les tempestes a l’aigua de les platges
28/08/2018 Europapress Barcelona hará una prueba piloto para reducir el vertido de agua residual no tratada cuando llueve