Dijous, 29 setembre 2022 de 10 a 13:30h
Presencial Eurecat – Barcelona – Streaming

iBATHWATER és un projecte demostratiu a escala real d’un nou sistema integrat de gestió de la xarxa de clavegueram urbana. Amb la seva aplicació es preveu reduir l’impacte sobre el medi natural dels abocaments d’aigües pluvials urbanes no tractades, millorant així la qualitat de les aigües de bany durant i després dels episodis de pluges intenses. Les dues ciutats on es porten a terme les proves pilot són Barcelona -aigües litorals- i Berlín -aigües fluvials.

Durant la sessió presentarem els resultats del projecte iBATHWATER.

Idioma de l’acte: Espanyol

 

 

10:00h Benvinguda institucional

10:20h Presentació del projecte iBATHWATER

10:40h Sessió 1: Gestió i qualitat de l’aigua de bany

12:20h Pausa Networking

12:50h Sessió 2: Gestió del drenatge urbà per a la reducció de descàrregues del sistema unitari (DSU)

13:40h Tancament

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)