Inici / Inici » Resultats » Previstos

Resultats

Informe Layman

Previstos

Ambientals

  • Reduir el nombre i volum de descàrregues del sistema unitari (DSU).
  • Reduir la càrrega contaminant de les aigües pluvials urbanes no tractades abocades al medi natural: un 30{e082e174629d35a9961e0e0507c24652de7a81c625d6406c964cde87c94c9e5d} a Barcelona i un 20{e082e174629d35a9961e0e0507c24652de7a81c625d6406c964cde87c94c9e5d} a Berlín.
  • Millorar l’avaluació dels impactes ambientals “reals”, mitjançant dispositius de monitorització en continu i en temps reals i models de dispersió diferents per a aigües continentals i litorals.

Tecnològics

  • Realitzar una caracterització completa a curt termini de la qualitat i la quantitat d’aigua abocada durant els episodis de contaminació en temps de pluja.
  • Optimitzar el procés de presa de decisions i governança de l’aigua de bany, reduint el temps de resposta a l’hora d’actuar quan es produeixen els abocaments en temps de pluja.

Socioeconòmics

  • Millorar la qualitat de les aigües de bany durant i després de la pluja.
  • Minimitzar els riscos per a la salut dels banyistes associats a la qualitat de les aigües de bany.
  • Augmentar la consciència dels ciutadans de la UE sobre els impactes mediambientals i sobre la salut relacionats amb els abocaments d’aigües pluvials.

Mercat

  • Proporcionar casos d’èxit d’implementació per potenciar la replicació en altres ciutats i regions en compliment de la normativa de la Unió Europea.
  • Proporcionar una plataforma oberta, estàndard i interoperable que combina diverses eines de gestió i tecnologies per a la millora de la gestió integrada del drenatge urbà, per afavorir la replicabilitat en altres ciutats i territoris.

The project Advanced urban water management to efficiently ensure bathing water quality (Life iBATHWATER)is co-funded by the LIFE Programme of the European Union under contract number  LIFE17 ENV/ES/000396.
The information published in this web page reflects only the LIFE iBATHWATER project beneficiaries’ view and work and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.