Inici / Inici » Media-events-prova

International EventsMeetings iBathWaterNational Events
Workshop on the digitalization of bathing water management
Workshop on the digitalization of bathing water management

Workshop on the digitalization of bathing water management

On 5th April 2022, KWB organized, jointly with Digital Water City and Water Europe, a webinar with more than 200 attendees with the following purposes: explore the benefits of digital innovations such as online sensors, machine learning, process-based models and...

Read More

DATE PRESS NOTICE
14/10/2018 L’Econòmic Claveguera més intel·ligent
29/08/2018 La Vanguardia Barcelona intenta reduir l’abocament d’aigües residuals a les platges
28/08/2018 Ara Barcelona farà una prova per reduir un 30{e082e174629d35a9961e0e0507c24652de7a81c625d6406c964cde87c94c9e5d} l’impacte d’aigües residuals a les platges quan plou
28/08/2018 ABC Barcelona prova com reduir abocaments de les clavegueres al mar quan plou
28/08/2018 Al dia Barcelona farà una prova pilot per reduir l’abocament d’aigua residual no tractada quan plou
28/08/2018 Retema Barcelona acollirà un pilot per reduir l’impacte dels abocaments d’aigües en episodis de tempestes
28/08/2018 TV3 Barcelona farà una prova pilot per reduir un 30{e082e174629d35a9961e0e0507c24652de7a81c625d6406c964cde87c94c9e5d} l’impacte de les tempestes a l’aigua de les platges
28/08/2018 La Vanguardia Barcelona farà una prova pilot per reduir un 30{e082e174629d35a9961e0e0507c24652de7a81c625d6406c964cde87c94c9e5d} l’impacte de les tempestes a l’aigua de les platges
28/08/2018 Vilaweb Gestió integrada per evitar l’abocament d’aigües residuals quan plou (Integrated management to avoid wastewaterleakage when it rains)
28/08/2018 Ajuntament de Barcelona Barcelona farà una prova pilot per reduir un 30{e082e174629d35a9961e0e0507c24652de7a81c625d6406c964cde87c94c9e5d} l’impacte de les tempestes a l’aigua de les platges
28/08/2018 Europapress Barcelona hará una prueba piloto para reducir el vertido de agua residual no tratada cuando llueve